Informacja o zmianie listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 VII.4.3 Edukacja ogólna

W związku z pojawieniem się wolnych środków w ramach Poddziałnia VII.4.3 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 547/24 z dnia 23 kwietnia 2024 roku podjął decyzję
o podniesieniu dofinansowania dla projektu nr RPLD.07.04.03-10-0044/19 złożonego przez Gminę Poddębice ze środków z budżetu państwa

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 24.04.2024

Pobierz załącznik:

Czytany 189 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  24.04.2024 - 12:04