Informacja o wybranych projektach do dofinansowania w ramach Konkursu otwartego dla Poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż Uchwałą nr 629/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. w ramach prowadzonego naboru nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/15 dla Poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie został wybrany do dofinansowania kolejny wniosek o dofinansowanie projektu złożony w dniu 13 lutego 2020 r

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 10.07.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 53 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  10.07.2020 - 14:27