Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/19, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza.

Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona Powietrza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 20.07.2020
Czytany 140 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  20.07.2020 - 13:16