Tytuł informacji: Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.03.01.02-IZ.00-10-001/19, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski.

Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Osi priorytetowej III Transport,  Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 25.08.2020
Czytany 54 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  25.08.2020 - 13:00
//todo move to script