Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Poddziałanie

Informacja w wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 01.10.2020
Czytany 81 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  01.10.2020 - 15:00
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 01.10.2020 - 15:08
//todo move to script