Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.03.01.02-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej III Transport, Poddziałania III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski.

Informacja w wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.03.01.02-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 01.10.2020
Czytany 49 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  01.10.2020 - 15:37
//todo move to script