Informacja o zmianie listy wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17 Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 uchwałą nr 963/20 z dnia 22 września 2020 r. usunął z listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii projekty Gminy Tuszyn, Gminy Łubnica oraz projekt Eko Consulting Kamil Morawski z uwagi na odstąpienie Wnioskodawców od realizacji projektów.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 02.10.2020
Czytany 82 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  02.10.2020 - 14:43
//todo move to script