REGULAMIN konsultacji projektu rozkładu jazdy pociągów edycji 2021/2022, obowiązującego od 12 grudnia 2021 r.

Departament Infrastruktury rozpoczyna konsultacje projektu rozkładu jazdy pociągów przewidywanych do uruchomienia w rozkładzie jazdy edycji 2021/2022, obowiązującego od 12 grudnia 2021 r. Przy składaniu wniosków za punkt odniesienia proszę przyjąć obowiązujący rozkład jazdy 2020/2021.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie wniosków w okresie od 25 do 31 stycznia 2021 r.
na załączonym formularzu, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W tytule e-maila prosimy wpisać: „Konsultacje
projektu rozkładu jazdy pociągów edycji 2021/2022".

Informujemy, że na kształt rozkładu jazdy pociągów wpływa szereg czynników.

Przed złożeniem wniosku o korektę/zmianę rozkładu jazdy pociągów prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 • Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie na obszarze województwa realizowane są na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1944) oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1043).
 • Organizatorem przewozów kolejowych na obszarze województwa Łódzkiego jest Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Usługi przewozowe na zlecenie Marszałka Województwa Łódzkiego świadczą Operatorzy kolejowi – Spółka POLREGIO Sp. z o.o. – Oddział Łódzki Zakład w Łodzi oraz Spółka „Łódzka Kolej Aglomeracyjna”
  z o.o.
 • Kolejowe przewozy pasażerskie wykonywane są po infrastrukturze kolejowej, należącej do Skarbu Państwa i zarządzanej przez Zarządcę infrastruktury kolejowej – spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Ostateczny kształt rozkładu jazdy pociągów konstruowany jest przez zarządcę infrastruktury kolejowej
  w oparciu o Regulamin przydzielania tras pociągów na sieci kolejowej PKP PLK S.A. oraz na podstawie wniosków złożonych przez poszczególnych Przewoźników i Operatorów kolejowych.
 • W trakcie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy PKP PLK S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt do rocznego rozkładu jazdy – tzw. cykle zamknięciowe.
 • Operator świadczący usługi przewozowe na terenie województwa składa do PKP PLK S.A. wnioski do rozkładu jazdy, opracowane na podstawie projektu rozkładu jazdy przygotowanego przez Organizatora przewozów z zachowaniem wymogów określonych w Regulaminie przydzielania tras pociągów na sieci kolejowej PKP PLK S.A. Wnioski muszą być złożone z minimum 9 miesięcznym wyprzedzeniem
  w przypadku gdy dotyczą nowego rocznego rozkładu jazdy oraz z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku korekty już obowiązującego rozkładu jazdy.

Każdy wniosek o korektę/zmianę rozkładu jazdy pociągu zostanie przeanalizowany pod kątem:

 • wpływu na możliwość zapewnienia dojazdów do/z miejsc pracy i nauki,
 • częstotliwości kursowania pociągów na danej trasie,
 • wpływu na rozkład jazdy innych pociągów regionalnych,
 • możliwości realizacji obiegów taboru oraz pod kątem możliwości finansowych Województwa
 • uzgodnień z sąsiednimi organizatorami przewozów na liniach stycznych z innymi Województwami.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.


Informujemy, że tut. Urząd zastrzega sobie prawo do nieudzielania indywidualnych odpowiedzi na zgłaszane propozycje.

Dodatkowe informacje

 • Data ogłoszenia: 15.01.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 802 razy
Osoba publikująca :  Krzysztof Aksinowicz
Data publikacji:  15.01.2021 - 14:15
Osoba modyfikująca: Krzysztof Aksinowicz
Ostatnio zmieniany: 15.01.2021 - 14:55