Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-008/20, Działanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0012/20, pn. „Poprawa wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Brójce” złożony przez Gminę Brójce został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 372/21 z dnia 21.04.2021 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 1 450 699,57 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 22.04.2021
Czytany 41 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  22.04.2021 - 14:19