Podniesienie dofinansowania dla projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-001/18 w ramach Osi priorytetowej VI, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT

Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0001/18, pn. „Szlakiem architektury włókienniczej – Rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” złożony przez Gminę Miasto Zgierz Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr  689/21  z dnia 22.07.2021 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 24 477 704,44 PLN do kwoty 25 849 232,55 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 26.07.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 75 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  26.07.2021 - 06:36