Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-002/21, Działanie III.2.1 Drogi wojewódzkie.

Projekt nr WND-RPLD.03.02.01-10-0002/21, pn. „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna” złożony przez Województwo Łódzkie został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1030/21 z dnia 3.11.2021 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 74 982 667,08 PLN, w tym z EFRR 62 440 245,88 PLN oraz z Budżetu Państwa 12 542 421,20 PLN. Dofinansowanie z Budżetu Państwa uzależnione jest od uzyskania zgody Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 05.11.2021
Czytany 90 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  05.11.2021 - 11:14