Podniesienie dofinansowania dla projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-002/20 w ramach Osi priorytetowej III, Poddziałanie III.1.1 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI – ZIT

Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0001/20, pn. „Budowa parkingu dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Polna” złożony przez Gminę Dłutów Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1071/21 z dnia 15.11.2021 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 555 640,71 PLN do kwoty 630 297,99 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 18.11.2021
Czytany 28 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  18.11.2021 - 10:55