Podniesienie dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.06.03.03-IZ.00-10-002/16, Działanie VI.3, Poddziałanie VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – miasto Łódź

Projekt nr RPLD.06.03.03-10-0003/17, pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”  złożony przez Miasto Łódź Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 174/23 z dnia 07 marca 2023 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 24 440 500,21 (w tym z EFRR 23 225 365,24 PLN) do kwoty 25 183 000,81 PLN (w tym z EFRR 23 968 161,04 PLN).

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 10.03.2023
Czytany 33 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  10.03.2023 - 15:45