Podniesienie dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-001/20, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT

Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0002/20, pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap IV”  złożony przez Gminę Parzęczew Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 382/23 z dnia 09 maja 2023 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 10 871 897,90 (w tym z EFRR 10 352 639,33  PLN oraz budżet państwa 519 258,57) do kwoty 11 357 945,53 PLN (w tym z EFRR 10 801 705,09 PLN oraz budżet państwa 556 240,44 PLN).

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 12.05.2023

Pobierz załącznik:

Czytany 35 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  12.05.2023 - 15:29