Podniesienie dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-003/21 Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0004/21, pn. „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Nowosolna – etap II”  złożony przez Gminę Nowosolna Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 383/23 z dnia 09 maja 2023 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 1 236 325,00 (w tym z EFRR 1 236 325,00 PLN) do kwoty 1 528 275,00 PLN (w tym z EFRR 1 528 275,00 PLN).

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 15.05.2023
Czytany 181 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  15.05.2023 - 13:26