Podniesienie dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.03.04.00-IZ.00-10-004/18, Działanie III.4 Transport kolejowy

Projekt nr RPLD.03.04.00-10-0002/19, pn. „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego” złożony przez PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 335/23 z dnia 28 kwietnia 2023 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty z kwoty 34 420 324,32 (w tym z EFRR 30 771 571,37 PLN) do kwoty 36 110 874,27 PLN (w tym z EFRR 32 462 121,32 PLN)

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 15.05.2023

Pobierz załącznik:

Czytany 39 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  15.05.2023 - 13:42
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 15.05.2023 - 13:47