Podniesienie dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.01.01- IP.03-10-002/21, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0005/21, pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Rogów- II etap”  złożony przez Gminę Rogów Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 424/23 z dnia 16 maja 2023 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 2 895 431,50 (w tym z EFRR 2 895 431,50 PLN) do kwoty 3 143 729,25 PLN (w tym z EFRR 3 143 729,25 PLN).

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 19.05.2023

Pobierz załącznik:

Czytany 172 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  19.05.2023 - 11:20