Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03.-10-002/22, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT

Projekt nr RPLD.04.01.01-10-0001/23 pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków”  złożony przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 768/23 z dnia 21 sierpnia 2023 roku.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 22.08.2023
Czytany 93 razy
Osoba publikująca :  Gabriela Sokołowska
Data publikacji:  22.08.2023 - 15:24