Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-002/23, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT

Projekt nr RPLD.04.01.01-10-0002/23 pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków w Brzezinach”  złożony przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 837/23 z dnia 18 września 2023 roku.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 21.09.2023

Pobierz załącznik:

Czytany 106 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  21.09.2023 - 09:16