Podniesienie dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-002/18, Poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski- ZIT

Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0002/18, pn. ,,Modernizacja torowiska tramwajowego
w Konstantynowie Łódzkim”  złożony przez Gminę Konstantynów Łódzki Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 956/23 z dnia 26 października 2023 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 18 442 322,75 PLN (w tym 17 115 377,59 z EFRR PLN oraz budżet państwa 1 326 945,16) do kwoty 19 347 733,72 PLN (w tym 17 955 643,26 z EFRR PLN oraz budżet państwa 1 392 090,46 PLN).

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 27.10.2023
Czytany 67 razy
Osoba publikująca :  Gabriela Sokołowska
Data publikacji:  27.10.2023 - 15:22