Podniesienie dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-005/19, Poddziałanie Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0002/20, pn. „"Wspólnie tworzymy miasto” – Wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej
w Łodzi przy ul. Zachodniej 76”  złożony przez Miasto Łódź Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 957/23 z dnia 26 października 2023 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 4 271 897,83 (w tym 4 034 570,20 z EFRR PLN oraz budżet państwa 237 327,63) do kwoty 5 150 512,14 PLN (w tym 4 864 372,58  z EFRR PLN oraz budżet państwa 286 139,56 PLN).

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 27.10.2023

Pobierz załącznik:

Czytany 78 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  27.10.2023 - 15:26