Podniesienie dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-008/16, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno- gospodarczego –ZIT

Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17, pn. ,,Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5”  złożony przez Miasto Łódź Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego 983/23 z dnia 7 listopada 2023 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 75 933 090,42 PLN
(w tym 68 862 701,10 PLN z EFRR oraz budżet państwa 7 070 389,32 PLN) do kwoty 81 247 571,41 PLN (w tym 74 178 130,76 PLN z EFRR oraz budżet państwa 7 069 440,65 PLN).

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 08.11.2023
Czytany 39 razy
Osoba publikująca :  Gabriela Sokołowska
Data publikacji:  08.11.2023 - 15:03