Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-001/23, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja Budynków – ZIT

Projekt nr RPLD.04.02.01-10-0001/23 pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zagajnikowej 14 w Koluszkach”  złożony przez Gminę Koluszki został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1070/23 z dnia 28 listopada 2023 roku.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 29.11.2023
Czytany 97 razy
Osoba publikująca :  Gabriela Sokołowska
Data publikacji:  29.11.2023 - 14:15