Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-001/23, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0003/23 pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach „PGKiM” w Gminie Aleksandrów Łódzki”, złożony przez „PGKiM” Sp. z o.o. został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1069/23 z dnia 28 listopada 2023 roku.

 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 29.11.2023
Czytany 104 razy
Osoba publikująca :  Gabriela Sokołowska
Data publikacji:  29.11.2023 - 14:20