Informacja na temat przyznania dofinansowania kolejnym projektom w ramach Działania IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1130/13 z dnia 28.08.2013 r. postanowił zakwalifikować kolejne projekty znajdujące się na liście rezerwowej:
- Pana Jakuba Huberta prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „DIAMENT” Jakub Hubert, projekt pn. „Budowa światłowodowej sieci telekomunikacyjnej w celu zwiększenia dostępności wysoko technologicznych usług cyfrowych” w kwocie wnioskowanej tj. 782 782,00PLN;
- LNET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projekt pn.„Rozbudowa i doposażenie infrastruktury technicznej LNET służącej zaspokojeniu potrzeb Społeczeństwa Informacyjnego” na obniżonym poziomie dofinansowania przy niezmienionym zakresie rzeczowym inwestycji  tj. 513 054,83 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 30.08.2013
Czytany 748 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Fabiński
Data publikacji:  30.08.2013 - 07:55
Osoba modyfikująca: Tomasz Fabiński
Ostatnio zmieniany: 30.08.2013 - 07:58