Informacja na temat przyznania dofinansowania kolejnemu projektowi z listy rezerwowej w ramach Działania II.6 Ochrona powietrza.

Zarząd Województwa Łódzkiego w związku z pismem Gminy Miejskiej Pabianice z dnia 13 sierpnia 2013 roku, Uchwałą Nr 1131/13 z dnia 28 sierpnia 2013 roku usunął z pozycji pierwszej listy rezerwowej projekt pn. „Bawimy i uczymy się w dobrej atmosferze - kompleksowa termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach”. Jednocześnie w związku z dokonaną realokacją pomiędzy działaniami w ramach II osi priorytetowej Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Zarząd Województwa Łódzkiego zakwalifikował do dofinansowania projekt pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Radomsku” naobniżonym poziomie dofinansowania przy niezmienionym zakresie rzeczowym projektu.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 30.08.2013
Czytany 742 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Fabiński
Data publikacji:  30.08.2013 - 07:58