Informacja na temat zakwalifikowania do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Konkursu dla naboru nr 3 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, informuje iż Uchwałą Nr 1191/13 z dn. 09.09.2013 r. zakwalifikował do dofinansowania ostatni projekt z listy rezerwowej w ramach Konkursu dla naboru nr 3 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wniosek o nr WND-RPLD.01.01.00-00-002/13 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 od km 60+413,00 do km 60+483,50, polegającej na budowie przejścia dla pieszych pod linią kolejową wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 granica województwa - Wieruszów - granica województwa” złożony przez Województwo Łódzkie został zakwalifikowany do dofinansowaniaw kwocie 2 025 087,54 PLN.
Jednocześnie ww. uchwałą Zarząd Województwa Łódzkiego podniósł poziomu dofinansowania dla projektu uprzednio zakwalifikowanego na obniżonym poziomie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 w miejscowości Słupia na odcinku od km 68+936,00 do km 69+042,00 wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 w miejscowości Słupia na odcinku od km 68+430,37 do km 68+482,00 wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa” (WND-RPLD.01.01.00-00-003/13). Przedmiotowy projekt otrzymał podniesienie dofinansowania z kwoty 779 953,49 PLN do kwoty 1 538 607,89 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 10.09.2013
Czytany 663 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Fabiński
Data publikacji:  10.09.2013 - 11:30