Informacja na temat zatwierdzenia zmian w projekcie złożonym przez Telekomunikację Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej Spółka Akcyjna w ramach Działania IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Zarząd Województwa Łódzkiego w związku z uzyskaniem przez projekt pn. „„Rozbudowa sieci szerokopasmowej Telekomunikacji Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S.A. celem wyrównania dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych” pozytywnej oceny merytorycznej, Uchwałą Nr 1243/13 z dnia 17 września 2013 roku zatwierdził zmiany w przedmiotowym projekcie w zakresie zastosowania mniejszej ilości urządzeń o podwyższonej wydajności celem osiągnięcia lepszej efektywności, konkurencyjności i innowacyjności projektu.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 19.09.2013
Czytany 674 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Fabiński
Data publikacji:  19.09.2013 - 13:57