Informacja o wyborze projektów do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/17, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 1397/18 z dnia 15 października 2018 r. wybrał projekty do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona Powietrza Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 18.10.2018

Pobierz załącznik:

Czytany 694 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  18.10.2018 - 09:11
Osoba modyfikująca: Kacper Krzysztofik
Ostatnio zmieniany: 18.10.2018 - 09:49