Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 50/13 z dnia 21 stycznia 2013 r. zakwalifikował ostatni projekt z listy rezerwowej w ramach naboru nr 1 dla Działania II.10 Sieci ciepłownicze Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2007-2013.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 23.01.2013
Czytany 1273 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  23.01.2013 - 15:35