Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Łowicka Grupa Rybacka” wniosków o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1.

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Łowicka Grupa Rybacka” wniosków o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określonych w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 –Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz.U. Nr 177, poz. 1371, z późn. zm.)  – termin składania dokumentów: 25.03.2013 r. – 26.04.2013 r.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 21.02.2013
Czytany 1732 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  21.02.2013 - 16:17