Aktualizacja kwoty do dofinansowania dla projektu pozakonkursowego PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. złożonego w ramach działania III.4 Transport kolejowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Uchwałą nr 1115/19 z dnia 06.08.2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego dokonał aktualizacji kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków”  złożonego przez PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wartość przyznanego dofinansowania obecnie wynosi 143 315 448,02 PLN .

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 08.08.2019
Czytany 116 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  08.08.2019 - 12:17