Informacja o wyborze projektów do dofinansowania oraz o zmianie listy rezerwowej w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17 Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii w wyniku zakończenia procedury odwoławczej.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Uchwałą Nr 1348/19 z dnia 1 października 2019 r. zmienił uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy, wyboru projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów w ramach naboru Nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17 - Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i wybrał do dofinansowania pięć projektów oraz w wyniku zakończenia procedury odwoławczej umieścił osiem projektów na liście rezerwowej

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 07.10.2019
Czytany 67 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  07.10.2019 - 15:03