Informacja o projektach wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-001/19

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Uchwałą nr 1373/19 z dnia 8 października 2019 roku, podjął decyzję o wyborze do dofinansowania ośmiu projektów, które uzyskały pozytywna ocenę merytoryczną w naborze nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-001/19, zgodnie z listą przedstawioną w załączniku.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 09.10.2019
Czytany 616 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  09.10.2019 - 11:51