Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.03.01.03-IZ.00-10-001/18 Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski – miasto Łódź

Informacja o wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.03.01.03-IZ.00-10-001/18 w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski – miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 14.10.2019
Czytany 52 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  14.10.2019 - 11:47