Informacja o wyborze projektu do dofinansowania w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.03.01.03-IZ.00-10-001/18 Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski – miasto Łódź.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Uchwałą Nr 1371/19 z dnia 8 października 2019 r. wyłonił projekty do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.03.01.03-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów – Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski – miasto Łódź, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 14.10.2019
Czytany 93 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  14.10.2019 - 11:52