Informacja o wyborze projektów do dofinansowania oraz o zmianie listy rezerwowej w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17 Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii w wyniku zakończenia procedury odwoławczej.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Uchwałą Nr 1391/19 z dnia 11 października 2019 r. zmienił uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy wyboru projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów w ramach naboru Nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17 - Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i wybrał do dofinansowania dwa projekty znajdujące się na liście rezerwowej.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 16.10.2019
Czytany 130 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  16.10.2019 - 10:20