Informacja o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w październiku 2019 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17.

Informacja o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w październiku 2019 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17 - w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 23.10.2019
Czytany 89 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  23.10.2019 - 15:21