Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w styczniu 2020 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-001/19

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w styczniu 2020 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów - Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno - komunikacyjne (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 29.01.2020
Czytany 101 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  29.01.2020 - 14:20