Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.03.02.02-IZ.00-10-001/19, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne.

Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.03.02.02-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 10.03.2020
Czytany 99 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  10.03.2020 - 15:40