Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna RPO WŁ na lata 2014-2020.

Przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym dla naboru w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 29.06.2020
Czytany 49 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  29.06.2020 - 15:18