Ogłoszenie o pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach Budżetu Obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS na rok 2020 oraz powołania Komisji konkursowej.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2020 roku.


Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.


Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:

  1. Ratownictwo i ochrona ludności w ramach Budżetu Obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS na rok 2020.
  2. Celem zadania publicznego jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego oraz ratowania życia i mienia mieszkańców województwa łódzkiego.

 

Najważniejsze informacje o konkursie:

  • wnioski składa się w wersji papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego
  • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 232 678,00 zł 
  • do kiedy trwa nabór ofert – do 30.04.2020 r. do godziny 16:00
  • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – nie później niż do dnia 10.06.2020 r.
  • od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 01.07.2020 r. i nie może skończyć się później niż 31.12.2020 r.

 

 

Dodatkowe informacje

  • Uchwała ZWŁ nr: 232/20
  • Data uchwalenia: 10.03.2020 r.
Czytany 360 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  11.03.2020 - 15:21
Osoba modyfikująca: Jarosław Strzelecki
Ostatnio zmieniany: 16.07.2020 - 14:06