Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego działający w imieniu Województwa Łódzkiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch lokali i część powierzchni użytkowej na nieruchomości w Zgierzu, przy ul. 3 Maja 46

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

działający w imieniu

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

 

ogłasza na dzień 23 czerwca 2020 roku przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch lokali użytkowych i części powierzchni użytkowej, w budynku usytuowanym
na nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ul. 3 Maja 46

 

            Przedmiotem przetargu w formie ustnej licytacji będzie najem dwóch lokali użytkowych oraz powierzchni użytkowej 1,00 m2 w budynku szkoły, usytuowanym
na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Zgierzu, przy ul. 3 Maja 46, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 357/32, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr LD1G/00043146/6.

Przedmiotem licytacji będzie wysokość miesięcznej stawki czynszu netto za 1 m² wynajmowanej powierzchni. Czynsz najmu stanowi iloczyn wylicytowanej miesięcznej stawki czynszu netto i powierzchni najmu, powiększony o podatek VAT, według obowiązujących przepisów. Ponadto, najemca będzie ponosić koszty zużycia mediów.

Umowy będą zawarte na okres pięciu lat.

Przedmiotem przetargu na najem, wyznaczonego na dzień 23 czerwca 2020 r. będą:

1. Lokal użytkowy składający się z pomieszczenia oznaczonego nr 210 B, o powierzchni użytkowej 18,00 m2, wyposażony w instalacje elektryczną i c.o.,  usytuowany
na I piętrze skrzydła „B” w budynku szkoły. Lokal przeznaczony będzie na cele biurowe.

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 9:00

Wadium wynosi 30,00 zł

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 14,00 zł/1m²

Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł

2. Lokal użytkowy, o łącznej powierzchni użytkowej 29,98  m2, składający się z pokoi nr 1
i 2, przedpokoju i wc, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i c.o.,  usytuowany na II piętrze skrzydła wschodniego budynku „A” szkoły. Lokal będzie przeznaczony na usługi medyczne.

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:00

Wadium wynosi 45,00 zł

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 14,00 zł/1m²

Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł

3. Powierzchnia użytkowa 1,00 m2, wyposażona w instalację elektryczną  znajdująca się na parterze budynku szkoły, w skrzydle „A”. Powierzchnia będzie przeznaczona
na zainstalowanie automatu typu vendingowego.  

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 13:00

Wadium wynosi 5,00 zł

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 45,00 zł/1m²

Minimalne postąpienie wynosi 5,00 zł

            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 16 czerwca 2020 roku,
do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „Przetarg – Zgierz, 3 Maja 46, lokal użytkowy nr 210 B, lokal użytkowy o pow. 29,98 m² lub powierzchnia użytkowa 1,00 m2”. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.

            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 10 do 16 czerwca 2020 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, podpiszą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu
i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium, ponadto w przypadku prowadzenia działalności  przedstawią wyciąg z wpisu do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a przedstawiciele osób prawnych odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw.

            Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.lodzkie.pl.

            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacje pod numerem tel. 42 205-58-71.

 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 12.05.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 135 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  12.05.2020 - 08:41
Osoba modyfikująca: Zbigniew Żołnierczyk
Ostatnio zmieniany: 12.05.2020 - 08:58