Konkurs na stanowisko DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi  na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t.Dz.U.2018.2190
z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (Dz. U. 2018.393), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) oraz regulaminu komisji konkursowej,

ogłasza konkurs na stanowisko:

DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH
Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi 

Dodatkowe informacje

  • Numer naboru: WSRMI-0926/90/2020
  • Data ważności: 08.05.2020
  • Data ogłoszenia: 27.02.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 711 razy
Osoba publikująca :  Natalia Garczyńska
Data publikacji:  27.02.2020 - 13:20