Praca w urzędzie (1295)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Szczegółowe informacje na temat Urzędu jako pracodawcy oraz możliwości budowania kariery w naszej organizacji znajdują się na stronie www.kariera.lodzkie.pl

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO) 

DODATKOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY NABORU W CZASIE EPIDEMII COVID-19


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

12.08.2022 - 10:16
 • Numer naboru 107/PMII/029/VIII/2022
 • Data ważności 26.08.2022
 • Data ogłoszenia 12.08.2022
12.08.2022 - 10:08
 • Numer naboru 106/PMII/028/VIII/2022
 • Data ważności 26.08.2022
 • Data ogłoszenia 12.08.2022
11.08.2022 - 14:59
 • Numer naboru 105/KUIII/002/VIII/2022
 • Data ważności 25.08.2022
 • Data ogłoszenia 11.08.2022
08.08.2022 - 10:57
 • Numer naboru 104/KUI/001/VIII/2022
 • Data ważności 22.08.2022
 • Data ogłoszenia 08.08.2022
03.08.2022 - 13:10
 • Numer naboru 103/KTIV/004/VIII/2022
 • Data ważności 02.09.2022
 • Data ogłoszenia 03.08.2022
03.08.2022 - 11:35
 • Numer naboru 102/ŚRV/008/VIII/2022
 • Data ważności 02.09.2022
 • Data ogłoszenia 03.08.2022
03.08.2022 - 10:19
 • Numer naboru 101/RRIII/015/VIII/2022
 • Data ważności 02.09.2022
 • Data ogłoszenia 03.08.2022
02.08.2022 - 11:47
 • Numer naboru 100/IFI/005/VIII/2022
 • Data ważności 01.09.2022
 • Data ogłoszenia 02.08.2022
02.08.2022 - 10:34
 • Numer naboru 099/KMIV/011/VIII/2022
 • Data ważności 01.09.2022
 • Data ogłoszenia 02.08.2022
02.08.2022 - 09:11
 • Numer naboru 098/PRVII/011/VIII/2022
 • Data ważności 01.09.2022
 • Data ogłoszenia 02.08.2022
Strona 1 z 130