Nabór na stanowiska kierownicze w Jednostkach Podległych (280)

Zarządzenia Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia Procedury Naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych:

 • Zarządzenie nr 8/17 Marszałka Województwa Łódzkiego  z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi, zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru”
 • Zarządzenie 18/19 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. Naboru w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi, zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę.
 • Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, które zostało zmienione rozporządzeniem z dnia 21 listopada 2016 r. na stronie zamieszczane są ogłoszenia dotyczące konkursu na stanowiska: kierownika, zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem, ordynatora, naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek, pielęgniarki oddziałowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.
 • Konkursy na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego. Podstawą wyboru dyrektora w drodze konkursu jest art. 63 ust. 10 Prawa oświatowego. Regulamin i tryb pracy komisji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 • Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora określonej instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz 2019 r. poz. 115, 730). Ogłoszenie o konkursie w określonych sytuacjach jest poprzedzone zamieszczeniem informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora.
 • Wzór oświadczenia
09.05.2023 - 09:02
 • Numer naboru L/WZZOZCLChPiR/DP/152/L.dz.1550/23
 • Data ważności 22.05.2023
 • Data ogłoszenia 09.05.2023
17.04.2023 - 08:35
 • Numer naboru L/WZZOZCLChPiR/DP/69/D/L.dz.820/23
 • Data ważności 02.05.2023
 • Data ogłoszenia 17.04.2023
29.03.2023 - 09:35
 • Numer naboru PZI.2111.1.2023
 • Data ważności 19.04.2023
 • Data ogłoszenia 29.03.2023
22.03.2023 - 09:19
 • Numer naboru WZZOZCLChPiR/DP/1009/D/L.dz.9547/22/23
 • Data ważności 21.04.2023
 • Data ogłoszenia 22.03.2023
21.03.2023 - 08:14
 • Numer naboru WZZOZCLChPiR/DP/1008/D/L.dz.9548/22/23
 • Data ważności 20.04.2023
 • Data ogłoszenia 21.03.2023
11.01.2023 - 13:27
 • Numer naboru KUI.2111.1.1.2023
 • Data ważności 28.02.2023
 • Data ogłoszenia 10.01.2023
09.11.2022 - 08:51
 • Numer naboru DOKK.1102.60.2022
 • Data ważności 30.11.2022
 • Data ogłoszenia 09.11.2022
08.11.2022 - 08:18
 • Numer naboru PZI.2111.3.2022
 • Data ważności 29.11.2022
 • Data ogłoszenia 08.11.2022
03.11.2022 - 13:16
 • Numer naboru SSW.VI – 111 /26/ 2022
 • Data ważności 03.12.2022
 • Data ogłoszenia 03.11.2022