Praca w urzędzie (1143)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Szczegółowe informacje na temat Urzędu jako pracodawcy oraz możliwości budowania kariery w naszej organizacji znajdują się na stronie www.kariera.lodzkie.pl

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO) 

DODATKOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY NABORU W CZASIE EPIDEMII COVID-19


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

28-03-2014 16:03
 • Numer naboru 023/PRZII/001/III/2014
 • Data ważności 07.04.2014
 • Data ogłoszenia 28.03.2014
24-03-2014 08:03
 • Numer naboru 022/IFII/002/III/2014
 • Data ważności 03.04.2014
 • Data ogłoszenia 24.03.2014
17-03-2014 12:03
 • Numer naboru 021/PRIII/008/III/2014
 • Data ważności 27.03.2014
 • Data ogłoszenia 17.03.2014
04-03-2014 12:03
 • Numer naboru 020/RŚI/001/III/2014
 • Data ważności 14.03.2014
 • Data ogłoszenia 04.03.2014
04-03-2014 11:03
 • Numer naboru 019/PZIV/002/III/2014
 • Data ważności 14.03.2014
 • Data ogłoszenia 04.03.2014
21-02-2014 15:02
 • Numer naboru 018/PWII/001/II/2014
 • Data ważności 03.03.2014
 • Data ogłoszenia 21.02.2014
11-02-2014 09:02
 • Numer naboru 017/PZ001/II/2014
 • Data ważności 10.03.2014
 • Data ogłoszenia 11.02.2014
10-02-2014 14:02
 • Numer naboru 016/RPIV/001/II/2014
 • Data ważności 20.02.2014
 • Data ogłoszenia 10.02.2014
10-02-2014 14:02
 • Numer naboru 015/KEV/001/II/2014
 • Data ważności 20.02.2014
 • Data ogłoszenia 10.02.2014
07-02-2014 09:02
 • Numer naboru 014/FRIII/003/II/2014
 • Data ważności 19.02.2014
 • Data ogłoszenia 07.02.2014