Praca w urzędzie (1194)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Szczegółowe informacje na temat Urzędu jako pracodawcy oraz możliwości budowania kariery w naszej organizacji znajdują się na stronie www.kariera.lodzkie.pl

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO) 

DODATKOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY NABORU W CZASIE EPIDEMII COVID-19


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

29-01-2014 10:01
 • Numer naboru 004/CFII/001/I/2014
 • Data ważności 10.02.2014
 • Data ogłoszenia 29.01.2014
20-01-2014 15:01
 • Numer naboru 003/IFI/001/I/2014
 • Data ważności 30.01.2014
 • Data ogłoszenia 20.01.2014
16-01-2014 14:01
 • Numer naboru 002/FMVII/001/I/2014
 • Data ważności 27.01.2014
 • Data ogłoszenia 16.01.2014
15-01-2014 12:01
 • Numer naboru 001/PRVII/001/I/2014
 • Data ważności 27.01.2014
 • Data ogłoszenia 15.01.2014
Strona 120 z 120