Praca w urzędzie (1657)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO)

Informacja dotycząca rozmów kwalifikacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

29.05.2015 - 14:16
 • Numer naboru 052/FMIV/002/V/2015
 • Data ważności 09.06.2015
 • Data ogłoszenia 29.05.2015
29.05.2015 - 13:56
 • Numer naboru 051/EFSVI/009/V/2015
 • Data ważności 09.06.2015
 • Data ogłoszenia 29.05.2015
28.05.2015 - 16:26
 • Numer naboru 050/PRZV/001/V/2015
 • Data ważności 08.06.2015
 • Data ogłoszenia 28.05.2015
27.05.2015 - 11:47
 • Numer naboru 049/EFSII/008/V/2015
 • Data ważności 08.06.2015
 • Data ogłoszenia 27.05.2015
25.05.2015 - 11:15
 • Numer naboru 047/FMVI/001/V/2015
 • Data ważności 05.06.2015
 • Data ogłoszenia 25.05.2015
22.05.2015 - 14:28
 • Numer naboru 046/PRII/013/V/2015
 • Data ważności 02.06.2015
 • Data ogłoszenia 22.05.2015
21.05.2015 - 11:37
 • Numer naboru 045/RŚII/003/V/2015
 • Data ważności 02.06.2015
 • Data ogłoszenia 21.05.2015
21.05.2015 - 10:55
 • Numer naboru 044/CFS/004/V/2015
 • Data ważności 01.06.2015
 • Data ogłoszenia 21.05.2015
20.05.2015 - 16:01
 • Numer naboru 043/PRII/012/V/2015
 • Data ważności 01.06.2015
 • Data ogłoszenia 20.05.2015