Praca w urzędzie (1652)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO)

Informacja dotycząca rozmów kwalifikacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

07.04.2015 - 15:04
 • Numer naboru 027/CFI/003/IV/2015
 • Data ważności 17.04.2015
 • Data ogłoszenia 07.04.2015
07.04.2015 - 13:44
 • Numer naboru 027/CFI/003/IV/2015
 • Data ważności 17.04.2015
 • Data ogłoszenia 07.07.2015
27.03.2015 - 10:33
 • Numer naboru 026/EFSIV/006/III/2015
 • Data ważności 09.04.2015
 • Data ogłoszenia 27.03.2015
27.03.2015 - 09:11
 • Numer naboru 025/IFIV/005/III/2015
 • Data ważności 09.04.2015
 • Data ogłoszenia 27.03.2015
27.03.2015 - 08:26
 • Numer naboru 024/EFSII/005/III/2015
 • Data ważności 09.04.2015
 • Data ogłoszenia 27.03.2015
26.03.2015 - 10:29
 • Numer naboru 023/RPIII/006/III/2015
 • Data ważności 08.04.2015
 • Data ogłoszenia 26.03.2015
26.03.2015 - 09:37
 • Numer naboru 022/EFSIV/004/III/2015
 • Data ważności 08.04.2015
 • Data ogłoszenia 26.03.2015
25.03.2015 - 15:03
 • Numer naboru 021/EFSIII/003/III/2015
 • Data ważności 07.04.2015
 • Data ogłoszenia 25.03.2015
25.03.2015 - 14:02
 • Numer naboru 020/RPIV/005/III/2015
 • Data ważności 07.04.2015
 • Data ogłoszenia 25.03.2015
23.03.2015 - 13:55
 • Numer naboru 019/EFSII/001/III/2015
 • Data ważności 02.04.2015
 • Data ogłoszenia 23.03.2015